ZİRAİ HARİTALAMA

Tarımsal drone teknolojisini kullanmanın en büyük avantajlarından biri de büyük ölçekli ürün ve ekim alanlarının izlenmesinin kolaylığıdır. Geçmiş yıllarda potansiyel sorunları tespit etmek amacıyla geniş ölçekli görünüm elde eden uydu ve uçaklar kullanılsa da bunlar hem pahalı hem de hassasiyet olarak dronlarla yarışamayacak teknolojilerdir. Tarım drone’ları ise sadece gerçek zamanlı görüntüler elde etmekle kalmaz aynı zamanda yine gerçek zamanlı olarak ürünün gelişimini gösteren animasyonlar elde edilmesini sağlar.

Zirai drone çeşitleri mevcut toprağın üç boyutlu haritalarını elde ederek toprak kalitesi, besin yönetimi ya da ölü toprak alanları üzerinde detaylı inceleme olanağı tanır. Bu önemli bilgi çiftçi için ekim, mahsul yönetimi, toprak, bitki analizi ve çok daha fazlası konusunda etkili kalıpları belirlemesine yardımcı olabilir. Öte yandan sürekli izleme sayesinde su kaynaklarının daha iyi kullanılması ve ürün besin seviyelerinin daha etkili şekilde yönetilmesi sağlanabilir.