VAZİYET PLANI

Vaziyet planı ; bir parselde yapılması planlanan yapı ve/veya yapıların mevcut imar mevzuatına, aplikasyon krokisindeki koordinatlarına ve diğer teknik mevzuatlara uygun olacak şekilde bina/binaların durumunun, çevre düzenlemesinde yapılacak işlerin detaylı olmayacak şekilde durumunun, mevcutta ve imar durumunda belirtilen yolların durumunun, binaların çekme mesafelerinin, yaya giriş ve yollarının, araç giriş, yol ve otoparklarının kuzey yönününde belirtilerek ölçekli olarak çizildiği planlara denir.

Vaziyet planında neler gösterilir?

Parselde ve başka parsele taşmamak kaydıyla çevresinde yapılması planlanan ve mevcutta olan tüm varlıkların gösterildiği haritadır. Bundan dolayı parsel de olan ve yapılacak herseyini gösterilmesi gerekmektedir.

Mevcut veya yapılacak binaların ölçüleri ve konumları,

Yeşil alanlar ve ağaçlar,

Yaya girişleri ve yolları,

Araç giriş, yol ve otoparkları,

Parsel çevresindeki imar durumunda belirtilen yollar, kotları ve yol genişlikleri,

Bina tretuvar ve saçak çizimleri,

Telefon ve elektrik direk ve hatları,

Kuzey yönü,

Diğerleri (kantar, su kuyuru, akaryakıt tankı, vb.)