SINIR DÜZELTMESİ

Sınır düzeltmesi, parsellerin sınır bölgelerindeki hataların düzeltilmesi işlemidir. Sınır düzeltme iki parsel arasında da olabilir. Buna göre, iki parsel arasındaki bozukluğun düzeltilmesi işlemi de sınır düzeltmedir.