PARSELASYON

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bunun amacı, kentleşmenin düzenli bir biçimde gelişmesini sağlamaktır. Herhangi bir arsanın yapılaşmasına temel oluşturur. Parselasyon planları, imar planlarına dayanarak yapılmaktadır. Bu tür işlemler, belediye ve mücavir alanlar içindeyse belediye encümeni, değilse il idare kurulu tarafından onaylanmaktadır. Parselasyon planları idarede bir ay boyunca asılı kalması gerekmektedir. Bir ayın sonunda planın uygulamaya geçmesi kesinleşir ve tapu dairesine gider.

Parselasyon İşlemi ve Planı Nedir? Nasıl Yapılır?

Parselasyon işlemi süresince ham arazi, imar parseli haline gelmektedir. Parselasyon işlemi sayesinde, düzenlemesi yapılmamış olan ama plan sınırları içerisinde kalan arazilerin şekillendirilmesi tamamlanır. Parselasyon işlemi nin sonucunda, esas alınacak arazi ya da arsanın düzenlenme planı elde edilir. Parselasyon işlemi sırasında parseller, yol, park, otopark, yeşil alan ya da meydan gibi kamu alanlarına ayrılmış yerlerden bir ya da birden fazlasını içine alacak bir şekilde ayrılmaktadır. Parselasyon planı, uygulama haritasına bakılarak yapılmaktadır. Plan, araziye uygulanmış imar adalarının rölöve ölçülerine dayanır. Rölöve ise üç boyutlu bir yapının iki boyutlu planlar, cepheler, detaylar ve kesitler ile ifade edilebilmesi için alınan ölçüye denmektedir. Parselasyon işleminin adımları aşağıdaki listede sıralanmıştır:

-Yapılacak ilk adım ifrazdır. Tarım arazisi olan ve kadastro panelinden oluşan arsa, imar parseline dönüştürülmek için imar planına göre ayrılır.

-İkinci adım tevhittir. İmar mevzuatına göre, farklı imar parsellerinin randımanlı kullanılmasına mâni olan durumlar ortadan kaldırılır. Bu ortadan kaldırma işlemini yapmak için en az iki parselin birleştirilmesi gerekmektedir. Bunun amacı imar parselini kullanılabilir bir hale getirmektir. Parsellerin birleştirilmesi aynı zamanda cephenin yeterince büyük olmaması durumunda seçilen bir yoldur.

-Üçüncü adımda tahsil uygulamaları tamamlanır. Başka bir deyişle, oluşmuş yeni parseller imar adalarına dağıtılır. Dağıtılan bu parseller de ait oldukları maliklere dağıtılır.