KÜBAJ

Kübaj Nedir ?

Çeşitli ölçüm cihazları ve bilgisayar programları yardımıyla sıkışma, kabarma, depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hesabıdır. Diğer bir anlam olarak, bir malzemenin hacmini hesaplama işlemidir.

Kübaj (Hafriyat) Hesabı Nasıl Yapılır ?


Hafriyat işlemlerinde araziden ne kadar malzeme alınacağı yada dolgu işleminde ne kadar malzeme gerekeceği maliyet hesabı açısından büyük önem taşır. Arazinin plankote haritası yapılarak ilk ve son durum arasındaki ne kadar hacim farkı olduğu saptanır ve işlem sonunda veya hak ediş zamanlarında maliyet hesapları yapılır.