İFRAZ

Tapuya tek bir parseli halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılmasına ifraz işlemi denir. Gayrimenkulün bir sahibi varken bölünmesi ya da bir kısmının satılması gibi durumlarda yapılan tapu kütüğündeki değişikliklerdir.