CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicili ve paftasında yapılan işleme cins değişikliği denir. Cins değişikliği ile bağ, bahçe ya da tarla statüsünde olan arazi, yapı inşa edilebilecek arsaya; arsa durumda iken bağ, bahçe, tarla durumuna dönüştürülebilir. Örneğin imarlı bina bulunan bir arsadaki yapının yıkılıp alanın tarımsal amaçlı kullanım alanına yani tarlaya dönüştürülmesi istendiği takdirde tapu kütüğünde cins değişikliği yapılması gerekir.

Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tapuda cins değişikliği yapmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekir. Cins değişikliği işlemleri için ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport ya da avukat kimliği)

Gayrimenkulün tapu senedi

Taşınmaz malın sahibi temsil ediliyorsa vekaletname, vasi kararı gibi bir belge

Yapısız iken yapılı hale getirilecek gayrimenkuller için yapı kullanma izin belgesi

Bina vasıflı gayrimenkuller için DASK

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeden alınacak emlak vergisi değerini gösterir belge

Yapılan başvuru sonunda Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından zemin incelemesi yapılır. Yetkililerin hazırladığı tescil bildirimi raporu, sicil müdürlüğüne gönderilir ve uygun bulunursa cins değişikliği işlemi yapılır.