MADEN SAHASI ÖLÇÜMÜ – YTK

Maden İşletmeciliğinde Planların Yapılmasında, Gerekli İzinlerin Alınmasında, Günlük, Haftalık, Aylık Ve Yıllık Toprak Hareketlerinin Takibinde Ve Raporlamasında Firmamız Çözüm Ortağı Olarak Hizmet Vermektedir. Maden Sahalarının Periyodik Ölçümleri, Ölçümlerin Arşivlenmesi, Kübaj Hesapları, Deformasyon Ölçümleri Firmamız Tarafından Yapılmaktadır. Yeraltı Ve Madencilik Çalışmaları İçin Konum, Biçim, Derinlik, Hacim Hesapları Vb. Konularda Çözüm Ortaklarımıza Ayrıntılı Bilgi Verecek Ölçümlerin Yapılıp Haritaların Çizilmesi İşlemleridir.

Hazırlanan Haritalar Ve Hizmetler:

  • Mapeg Standarları İmalat Haritaları Yapımı
  • Temel Haritacılık Hizmetleri
  • Rezerv Durumuna Göre Üretim Planlaması
  • Açık Ocak Tasarımının Yapılması
  • Hakkediş Hesapları , Stok Kontrolü , İlgili Maliyet Hesaplarının Yapılması
  • İmalat Kübajları Ve Raporlarının Hazırlanması
  • Termin Ve Restorasyon Haritalarının Hazırlanması
  • Maden Jeoloji Haritalarının Hazırlanması
  • Ruhsatın Halihazır Haritalarının Hazırlanması
  • Vaziyet Planı Hazırlanması
Aplikasyon Nedir?

Aplikasyon; tatbik, yer tespiti demektir. Lakin günümüz inşaat sektöründe “aplikasyon” ifadesinin karşılığı; “Bir yapının  mimari veya statik projesinin hazırlanmasının ardından projeler koordinatlı plana göre dönüştürülür. Ardından koordinatlı plana göre hazırlanmış projelerin koordinatları çıkartılır ve total station(ölçüm cihazı) aracılığı ile sahaya tatbik edilir. Buna Aplikasyon denir.” tam olarak da budur.

Aplikasyon, talebe göre bir çok farklı şekilde yapılır. Bina kontur(sınır) aplikasyonu, kolon aplikasyonu, aks aplikasyonu, ankraj aplikasyonu vs. isteğe tespit işlemleri yapılabilir.

Fotogrametri Nedir ?

Fotoğraflar üzerinden, nesneleri ölçme tekniği ve görüntü verilerinin metrik yorumlamasıdır.

Fotogrametride Yöneltme Ne Demektir?

Bir resimleme tekniğidir. Ancak günümüzde UAV kullanılarak yapılan hava fotogrametrisi çalışmalarında resimleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. İç yöneltme elemanları, resim ana noktası H’ nün orta noktaya göre konumu ve iz düşüm merkezinin resim düzlemine olan uzaklığıdır.

fotogrametri nedir

Fotogrametri 3 boyutlu modelleme nedir?

Modellenmesi istenen yapı veya nesneye ait fotoğraflardan elde edilen fotorealistik 3 boyutlu modeller ürettiğimiz bir yöntemdir. Bu modelleri sanal ve artırılmış gerçeklik ortamlarına atabilmekteyiz. Fotogrametri çalışması sonucunda nesnenin 3 boyutlu nokta bulutu verileri elde edilir..

Metrik kamera ne demek?

Metrik kameralar kamera kalibrasyonları özel laboratuvar koşullarında yapılmış, iç yöneltme elemanları bilinen, birden çok mercekten oluşan ve kusursuz sayılabilecek nitelikteki kameralardır ve hava fotogrametrisi çalışmalarında tercih edilen bir donanımdır.

Fotogrametri Nedir

görüntülerin ölçme ve yorumlanması sonucu fiziksel cisimler ve bunların çevresine ilişkin bilgileri oluşturan ve bu bilgilerin analizini yapan bir bilim dalıdır. Fotogrametri yöntemi ile ölçülmek istenen nesnelerin ve yakın çevresinin fotoğrafı çekilir.

Yersel Ölçüm Nedir?

Tüm ayrıntı noktalarının tek tek yanına gidilerek ölçüldüğü bir yöntemdir. Özellikle küçük alanların büyük ölçekli haritalarını yapmak için kullanılmaktadır.

Fotogrametrik nirengi nedir?

Kontrol noktalarının önemli bir bölümü, fotogrametrik yöntemle oluşturulur. İşte, kontrol noktalarının fotogrametrik yöntemle koordinatlarının belirlenmesi yöntemine Fotogrametrik nirengi denir.

Fotogrametri görüntüleme sistemleri nelerdir?

Fotoğraflar üzerinden, nesneleri ölçme tekniği ve görüntü verilerinin metrik yorumlamasıdır. Fotogrametri; iki veya üç boyutlu cisimlerin fotoğraflar üzerinden ölçülmesidir. Objelerin geometrik ve radyometrik parametrelerini fotoğraflar yardımıyla elde etmektir.